Het bestuur nodigt u uit!

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden van ZKV uit om de ledenvergadering bij te wonen. De ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 28 september in de Kiep en zal om 20.00 uur aanvangen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich tot de aanvang van de vergadering afmelden bij de secretaris (zkv.zaandam@knkv.nl of 06-10226788).
 
In het volgende krantje zullen de notulen van de afgelopen ledenvergadering en de jaarverslagen van de verschillende commissies te vinden zijn.