Highlights Algemene Ledenvergadering dd. 28-9-2015

BESTUURSMUTATIES

Op de Algemene Ledenvergadering zijn Lex Kaper en Sonja Pfaltzgraff gekozen als de nieuwe voorzitter en secretaris van het bestuur.

Zij volgen daarmee Ruud Berkhof (4 jaar voorzitter) en Suzanne Saarloos (7 jaar secretaris) op. Beide werden voor hun verdiensten voor ZKV beloond met de Lex Kaper Award. 

Tevens nam Mariska Speekhoudt afscheid van het bestuur. Zij heeft 2 jaar de Public Relations in haar portefeuille gehad.

Voor de PR is een andere constructie gevonden, namelijk een nieuwe commissie voor PR en ledenwerving. Miranda Rozemeijer is binnen die commissie het eerste aanspreekpunt.

JUBILARISSEN

De volgende jubilarissen werden deze avond in het zonnetje gezet:

60 jaar lid: Frieda Duursma

50 jaar lid: Martin Pfann en Marcel Cluwen

40 jaar lid: Agnes Korver, Johan Cuypers, Ed Staats

25 jaar lid: Maartje ten Wolde en Rogier Bakker

Zij werden door diverse bestuursleden toegesproken en kregen een mooi boeket bloemen uitgereikt. Voor de leden die 25 en 50 jaar lid waren was er ook nog een oorkonde en een bondsspeldje.

Niet aanwezig waren de jubilarissen Jill Djemani (25 jaar lid) en Edwin Muller en Peter Resoort (40 jaar lid).

Geen contributieverhoging

In juni hadden wij al voorgesteld om voor komend seizoen geen contributieverhoging toe te passen. De vergadering ging akkoord met het voorstel om geen contributieverhoging door te voeren.