Kaperiolen d.d. 27 juni 2016

Het sportieve gedeelte van een succesvol seizoen zit er weer op. Afgelopen zaterdag werden de vele kampioenen van het afgelopen veld- en zaalseizoen gehuldigd en kregen een mooi diploma uitgereikt; de bijbehorende medailles waren nog niet in huis, die zullen dus nog volgen. In de middag was een spannend laddertoernooi gewonnen door Monne en Raymond, in de verlenging tegen de toppers Carlo en Nadine. Tijdens de feestavond werd de activiteitencommissie (Romy, Eden, Saskia en Jori) bedankt voor de organisatie van alle activiteiten van het afgelopen seizoen en werd de nieuwe activiteitencommissie (Onno, Erwin, Anja, Maarten, Ilse en Kim) voorgesteld. Met de muzikale begeleiding van Monne en de rondgedeelde lekkere hapjes werd het een hele gezellige avond.

Tijdens het Schoolkorfbaltoernooi schreven zich zo’n 45 kinderen in voor de naschoolkorfbaltrainingen; een dertigtal kwam op donderdagavond naar ons veld, een enthousiaste groep waarvan inmiddels een tiental kinderen zich als nieuw lid heeft opgegeven. Ondertussen is de laatste weken getraind met de spelersgroepen voor het volgend seizoen. In augustus zullen de puntjes op de i worden gezet, waaronder de invulling met de nieuwe leden.

Aanstaand seizoen staat weer een aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel. Fanny Doeves zal samen met een aantal andere ZKV-ers het KorfbalFit programma weer nieuw leven inblazen. Het is de bedoeling dat op donderdagavond van 18 tot 19 uur voor ouders, oud-korfballers en andere belangstellenden een trainig wordt verzorgd, met natuurlijk het korfbal als leidraad. Met het recente ouder-kind toernooi in het achterhoofd, lijkt er voor deze activiteit voldoende belangstelling te bestaan. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, via de app, sms of email.

Er is al het nodige over geschreven, maar komende winter zullen de toiletgroepen in De Kiep gerenoveerd worden. Het is de bedoeling om de toiletten ruimer op te zetten door het voormalige “PPC hok” bij de toiletten te betrekken. Een offerte is in de maak en we proberen door zelfwerkzaamheid de kosten zoveel mogelijk te drukken. Ondertussen wordt gewerkt aan de modernisering van de electrische installatie van De Kiep.

We hebben ons wensen lijstje ingediend bij de gemeente wat betreft de uitbreiding/renovatie van onze kleedkameraccommodatie. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de renovatie van de kleedkameraccommodatie die wij delen met ZTS de meest realistische optie. We hebben een eerste tekening gemaakt, waarbij de ingang van de kleedruimtes wordt verlegd naar de ingang van de scheidsrechtskleedkamers. Wij hebben binnenkort oveqrleg met de gemeente en dan hopen we duidelijkheid te krijgen of onze wensen kunnen worden ingewilligd en wat de eventuele financiele consequenties zullen zijn.

Voorzitter van het jeugdbestuur Cees van de Water heeft aangegeven dat hij door veranderende werkzaamheden onvoldoende tijd zal hebben en dat wij daarom op zoek moeten naar een nieuwe jeugdvoorzitter. Hoewel heel begrijpelijk, vinden wij het toch erg jammer dat Cees tot dit besluit heeft moeten komen. Inmiddels zijn we in gesprek met een potentiele opvolger. Cees zal aanblijven totdat wij een vervanger hebben gevonden. Wij danken Cees voor zijn grote inzet en betrokkenheid en hopen natuurlijk binnenkort zijn opvolger bekend te kunnen maken.

De voorbereidingen voor het ZKV kamp zijn in volle gang. Alle jeugdige ZKV-ers alvast veel plezier gewenst op kamp; de ouders daarbij een prettige rustige week. Iedereen een hele fijne vakantie gewenst en tot ziens eind augustus.

Lex Kaper