Kaperiolen d.d. 19 september 2016

K A P E R I O L E N

De competitie is inmiddels weer in volle gang; het eerste verloor de eerste twee thuiswedstrijden tegen Groen Geel en Mid-Fryslan en won de uitwedstrijd tegen Phoenix. Het is misschien even wennen aan de visie van de nieuwe trainers, maar het is duidelijk dat er ook dit jaar weer veel potentie zit in onze selectie. Ik ben er van overtuigd dat dit zich snel zal vertalen in doelpunten, noodzakelijk voor sportief succes.

De start van dit seizoen kenmerkte zich door een aantal opstartproblemen. Zo gaf onze secretaris Sonja Pfaltzgraff te kennen dat zij zich niet herkiesbaar zal stellen voor een nieuwe termijn. Zij had aan het begin van dit seizoen het stokje overgenomen van Suzanne Saarloos. Secretaris is een onmisbare functie binnen het bestuur en het is niet eenvoudig om een opvolger voor Sonja te vinden. Denice van der Stelt heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de opvolging van Cees van de Water als voorzitter van het jeugdbestuur. Een andere belangrijke functie, die van wedstrijdsecretaris senioren, zal door Karin Pfaltzgraff worden ingevuld. Zij volgt Johan Bruins op die dit vele jaren heeft gedaan.

Ook werden wij geconfronteerd met een aantal late opzeggingen; inmiddels zijn de meeste teams en trainers weer rond, ook al kostte dit de nodige inspanningen van jeugdbestuur, KTZ en TC. Wij doen natuurlijk onze uiterste best om de teams zo goed mogelijk in te delen. De afvallers van de B1 (Hoofdklasse) werden geconfronteerd met het feit dat de B2 in de veldcompetitie laag is ingedeeld. Dan is het natuurlijk een nog grotere teleurstelling om af te vallen. De KTZ en het jeugdbestuur hebben besloten in de zaal de B2 terug te trekken en de betreffende spelers in te delen in andere ploegen op een voor hun passend niveau. Daarmee hopen we de ontwikkeling (en het plezier) van deze spelers te bevorderen; het blijft wel zorgelijk dat we in de B zo smal zijn, met nota bene een B1 op het hoogste landelijke niveau.

Ons clubgebouw is inmiddels goed toegankelijk gemaakt voor onze minder valide medemensen. Maarten Forrer heeft een brede opgang gemonteerd voor onze hoofdingang.

Hoewel er voor Korfbal Fit voldoende belangstelling bestaat, lukt het (nog) niet om op donderdagavond van 18 tot 19 uur de belangstellenden in sportkleding te laten verschijnen voor de training verzorgd door Fanny Doeves. We hopen dat aanstaande donderdag toch een aantal ouders of andere sportieve belangstellenden zal willen deelnemen aan de KorfbalFit training. Opgeven kan bij Lex Kaper (06-23286729).

Op maandag 3 oktober vindt om 20 uur de ledenvergadering plaats in De Kiep. Ik nodig u van harte uit daar aanwezig te zijn.

Lex Kaper.