Nieuwe Toiletgroepen in gebruik genomen

Gisteravond zijn de nieuwe toiletgroepen in clubgebouw de KIEP feestelijk in gebruik genomen.

Op bijgaande foto van links naar rechts 3 leden van de werkploeg, te weten Roel Duursma, Jan Doeves en Dick de Vries, die gezamenlijk de officiële opening van de nieuwe toiletgroepen voor hun rekening namen. De werkploeg bestond verder nog uit Piet Duursma, Maarten Forrer, Martin Spoelstra, Erwin Horak en Ivan Engel, die tevens de coördinatie van de renovatie voor zijn rekening nam.

Voorzitter Lex Kaper had voor de officiële opening de leden van de werkgroep toegesproken en ze heel hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen 3 maanden, waarin heel hard gewerkt was om de renovatie succesvol af te ronden. Van het Honig-Laan fonds ontving ZKV een substantiële bijdrage die zeer welkom was om het geheel te kunnen financieren.