Beeindigen of wijzigen lidmaatschap ZKV

Mocht u uw lidmaatschap bij ZKV willen beëindigen of wijzigen doet u dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 1 mei 2017. Dit dient u schriftelijk te doen door een mail te sturen naar onze secretaris, zkv.zaandam@knkv.net of middels een brief aan secretaris ZKV, per adres Spaarndamstraat 6, 1507 KB Zaandam.

Namens het bestuur van ZKV,

Ruud Berkhof, secretaris