Kaperiolen d.d. 10 juli 2017

Op zaterdag 24 juni werd het seizoen met stijl afgesloten; koppelschieten, een afscheidswedstrijd voor Niels en Fanny Doeves, een barbecue gevolgd door het eindfeest waar de kampioenen van ZKV werden gehuldigd. Het is een lang seizoen geweest met gelukkig vooral (sportieve) hoogtepunten. In de aanloop naar het nieuwe seizoen werd duidelijk dat verschillende leden, om hun moverende redenen, hebben besloten om hun lidmaatschap op te zeggen. Wij doen natuurlijk onze uiterste best om iedereen op te stellen in een team dat het best past bij hun vaardigheid en voorkeur. En het lukt natuurlijk niet om iedereen altijd tevreden te stellen. Het begint wel een beetje de tendens te worden om te bedanken als iets niet bevalt. En dat terwijl ik weet dat het lidmaatschap van ZKV zich niet beperkt tot het korfballen in een team. Ik zie iedereen met veel enthousiasme deelnemen aan onze activiteiten en andere teams aanmoedigen in belangrijke wedstrijden. Mijn hoop is dat teleurstellingen worden verwerkt juist door dit met elkaar te doen, en niet door meteen de band met de vereniging te verbreken.

Gelukkig ook positief nieuws wat betreft het ledenbestand; het schoolkorfbal heeft weer een tiental nieuwe leden opgeleverd en daarnaast een aantal nieuwe leden, van andere verengingen, dat zich bij ZKV heeft aangemeld. Het KNKV stelt een bal beschikbaar per 5 nieuwe leden, dus dat komt mooi van pas. Wie weet komt de magische grens van 100.000 leden weer in zicht.

De ZKV kampleiding is hard bezig met de laatste voorbereidingen voor het ZKV kamp tijdens de eerste week van de zomervakantie. Dat is ook weer zo’n ZKV activiteit die elk jaar vele enthousiaste kinderen een geweldige vakantieweek bezorgt, en dat al meer dan 50 jaar. Ik wens iedereen een fantastische kampweek toe.

Vandaag is de kunstgrasmat van ons veld verwijderd en wordt een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe toplaag in aangepaste veldafmetingen. Als het goed is, is het nieuwe veld klaar als de selectie op zondag 13 augustus met de eerste training begint.

Dit is niet alleen de laatste ZKV-er van dit seizoen, ook de laatste keer dat Els Bakker de redactie voert. Els is in de jaren 70 met haar werk voor ons clubblad begonnen en heeft dat, met een onderbreking van een drietal zwangerschappen, tot op heden met veel plezier en kunde gedaan. Het voorwoord van Els is altijd een genot om te lezen. Els is niet van het digitale tijdperk, en heeft met lede ogen toegekeken hoe de papieren oplage van de ZKV-er terug liep. Ik weet dat de nieuwsgaring tegenwoordig veel meer verloopt via internet en sociale media, maar ik hoor toch altijd nog graag het papieren krantje in de bus vallen. Naast Els hebben Marian Matthijssen, drukker Dick de Vries en rapers Martin Pfann en Ed Staats aangegeven het stokje aan de volgende generatie over te dragen. Bij deze onze hartelijke dank voor die vele jaren hartstochtelijke inzet voor de ZKV-er, een belangrijk onderdeel van onze clubcultuur.

Ik wens iedereen een heel prettige vakantie toe.

Lex Kaper.