Bericht van de penningmeester

Beste ZKV-ers,

Op woensdag, 23 augustus gaat ZKV de CONTRIBUTIE van het 1e kwartaal seizoen 2017/2018 incasseren.

De kosten van de kwartaalcontributie, incl. reiskosten voor seizoen 2017/2018 zijn als volgt;

Senioren – € 64,50
Jonge senioren – € 56,00
Senioren alleen zaal – € 31,00 (1e en 4e kwrt.) € 68,00 (2e en 3e kwrt.)
Algemeen Reserve – € 31,00
Junioren – € 43,00
Aspiranten – € 32,50
Pupillen – € 28,50
Kangoeroes – € 21,50
Rustende leden – € 21,00

Nel Duursma
Penningmeester