Kaperiolen 4 oktober 2017

De algemene ledenvergadering werd afgelopen maandag goed bezocht. U heeft in de vorige ZKV-er kennis kunnen nemen van de jaarverslagen van de diverse commissies. Er werd nog even stilgestaan bij  het werk dat is verricht aan onze accommodatie: de nieuwe toiletgroepen in De Kiep, de vernieuwde toplaag van ons kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkameraccommodatie die wij delen met onze buren van Rood Wit. Ondanks de aanzienlijke uitgaven ten behoeve van de nieuwe toiletgroepen, kon de penningmeester toch een positief resultaat op de jaarrekening presenteren. Dit ook dankzij de subsidie die wij afgelopen jaar ontvingen van het Honig-Laan fonds.

De omzet van De Kiep over het afgelopen jaar is lager dan gebruikelijk. Wij zouden graag zien dat er weer bardienst aanwezig is tijdens trainingsavonden. Dan wordt er wellicht weer meer omgezet. Blijkbaar is er ook behoefte aan betere instructies van de mensen achter de bar, wat betreft het gebruik van de pinautomaat en het bereiden van meer dan een tosti. Daarnaast moeten we, net als in De Struyck, bijhouden op een lijstje welke consumpties (zoals voor scheidsrechters en beoordelaars) niet worden afgerekend. Het contributievoorstel van de penningmeester betrof dit maal een contributie verlaging, namelijk voor de Kangoeroes (welpen); ten opzichte van onze buurverenigingen zitten we met deze contributie aan de hoge kant en willen wij natuurlijk graag de drempel om lid te worden zo laag mogelijk houden. De ledenvergadering ging akkoord met dit voorstel.

Voorafgaand aan de vergadering bezochten Ruud Berkhof, Marian Stange en ondergetekende Dennis Brand thuis op. Na jarenlang de spin in het web te zijn geweest van de korfbal technische zaken voor de jeugd, had Dennis aangegeven met het voorzitterschap van de KTZ te stoppen. Vanwege een knieblessure moest Dennis zijn sportieve ambities, ondanks zijn talent, als jonge senioor op een lager pitje zetten. Hij besloot zich daarom geheel te richten op trainen, coachen en kaderwerk voor ZKV. Het zoeken van trainers en coaches, het voorbereiden van opstellingen en trainingsschema, besprekingen met De Struyck en het Zuiderzee college en overleg met de bond. Om maar een aantal zaken te noemen. Leuk om te zien dat zijn pupillen inmiddels zijn doorgedrongen tot het eerste. Dennis was al aktief voor ons Regionaal Trainings Centrum, maar zal de komende tijd zijn peilen vooral daarop richten. Gezien zijn grote inzet de afgelopen jaren voor ZKV, heeft het bestuur besloten om Dennis voor te dragen als Lid van Verdienste. De vergadering ging hier met applaus mee akkoord.

Tijdens de vergadering werd Suzanne Saarloos gehuldigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van ZKV. Joke Stuurman – Huitema, Emiel Kaper en Lex Kaper zijn 40 jaar lid. Joke, moeder van Emiel en Lex,  memoreerde nog even aan haar sportieve jaren bij KZ, waar zij jarenlang in het eerste speelde, en meestal won van ZKV. En dat terwijl de meeste telgen van familie Huitema lid waren van ZKV. Daarentegen kwam Lex uit voor ZKV terwijl zijn vader de voorzitter was van KZ. In die jaren won ZKV meestal van KZ. Gerrit Wiepjes, Andre Albers, Els Bakker en Hans Sijbrandi zijn 50 jaar lid van ZKV. Gerrit en Andre waren verhinderd, maar Hans en Els waren van de partij. Hans ontving bloemen, speldje en diploma voor zijn trouwe lidmaatschap van ZKV. Els ging met beide fietstassen gevuld met bloemen naar huis. Els is jarenlang aktief geweest voor ZKV, met name voor de ZKV-er, het schoolkorfbal toernooi en als trainer en vertrouwenspersoon. Els roemde het feit dat bij ZKV iedereen zich altijd welkom voelt. Oud voorzitter Marcel Cluwen had haar bijdragen aan de ZKV-er de afgelopen 40 jaar onder de loep genomen en 2396 stukjes geteld. Ook Sjaak Veth bedankte Els persoonlijk voor haar betrokkenheid.

ZKV is aktief op zoek naar mensen die (zo nu en dan) plaats willen nemen achter de jurytafel. Dit zaalseizoen spelen senioren 1, 2, de A1 en de B1 met schotklok. Mocht u interesse hebben, laat dat dan even weten. Arnoud Huygen is inmiddels weer gestart met de Korfbalmasters, een spelregelcursus die binnenkort ieder jeugdlid moet hebben gedaan.

Lex Kaper.