Contributie en reiskosten

Een aantal ZKV-ers heeft de contributie van het 3e kwartaal nog niet betaald.
Willen jullie z.s.m. de achterstand overmaken op NL26RABO0108374777 t.n.v. ZKV Zaandam.

Op 18 maart is de “normale” zaalcompetitie achter de rug. Als je nog reiskosten wilt indienen, dan kan dat tot 25 maart a.s.

Het emailadres is reiskosten@zkvzaandam.nl

Vermeld naam, ploeg, uitwedstrijd (buiten de Zaanstreek), IBAN-nummer.

Eind maart zal ik de kosten overmaken.

Nel Duursma