Kaperiolen 2 april 2018

Alhoewel aanstaande zaterdag de zaalfinale in de Ziggo Dome nog op het programma staat, is de veldcompetitie inmiddels weer van start gegaan. Het eerste won afgelopen zaterdag de belangrijke uitwedstrijd tegen De Walden in Friesland, waardoor zij drie punten afstand hebben genomen van de onderste plaats in de Overgangsklasse en voorlopig op de vijfde plaats staan. Tijdens een oefenwedstrijd raakte Nadine ernstig geblesseerd aan haar knie en zij is helaas de komende maanden niet inzetbaar. We hopen natuurlijk dat zij weer goed herstelt. We zitten dit seizoen al krap in de dames; het kwam dus goed uit dat Eden een paar weken over is uit het verre Sydney en in kon vallen.

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen, zal Roy Gruijs met ingang van het nieuwe seizoen de selectie van ZKV weer onder zijn hoede nemen. Het is nog maar twee jaar geleden dat Roy als trainer vertrok bij ZKV (alhoewel we hem nog regelmatig op ons veld tegen komen); inmiddels is onze selectie sterk verjongd en heeft Roy de A1 van KZ getraind. Gezien de prettige samenwerking in het recente verleden, waren wij dus erg blij dat Roy weer voor ZKV beschikbaar was. Monne Jonker is bereid gevonden om het tweede te trainen en te coachen. Monne heeft net afscheid genomen van het eerste en heeft de afgelopen jaren verschillende jeugdploegen getraind. Wij hopen natuurlijk dat Jorrith en Marco het veldseizoen succesvol af kunnen ronden en zien uit naar de samenwerking met Roy en Monne.

Chris Kaper en Sander van der Straten hebben inmiddels een werkgroep opgericht waarmee we de betrokkenheid van een nieuwe lichting ZKV-ers bij met name het technische kader van ZKV willen vergroten. De leden van het jeugdbestuur, de technische commissie, het bestuur en andere commissies van ZKV besteden veel tijd aan onze club en het is soms niet gemakkelijk om alle touwtjes aan elkaar te knopen. We willen graag dat de “nieuwe generatie” ZKV-ers zich meer betrokken voelt bij ZKV; daarbij moet worden aangetekend dat veel jonge mensen zich al inzetten voor de club, als trainer/coach, in de JOEP of de activiteiten commissie, of tijdens het schoolkorfbal. Het zou prettig zijn als in het bestuur, TC, JB en KTZ een aantal plekken kan worden ingevuld met enthousiaste en bij voorkeur jonge mensen.

Op zaterdag 13 mei organiseert ZKV “Waar dropt de drone?”; zoals u in De Kiep wellicht heeft kunnen zien, is ons bijveld in een aantal vakken opgedeeld die te koop zijn voor €10 per stuk. Dropt de drone zijn lading op jouw vak, dan krijg je de hoofdprijs van €250. Wij hopen natuurlijk dat alle vakken worden verkocht, zodat wij geld in kunnen zamelen voor het jubileum.

De Club 75 avond met een lezing van oud-penningmeester Ed Staats was goed bezocht en geslaagd. De wat jongere ZKV-ers werden op een feestje getrakteerd tijdens de Duo avond in De Kiep.

In Dagblad Zaanstreek kon u onlangs lezen dat het college van B&W het (voorgenomen) besluit heeft genomen dat zwembad De Slag wordt verplaatst naar ons sportpark Hoornseveld. Alhoewel het nieuwe college eerst de financiering rond moet krijgen (15 miljoen voor het zwembad en 18 miljoen voor nieuwe accommodaties voor tennis, voetbal en korfbal), wordt het dus waarschijnlijk dat wij op een termijn van 1 of 2 jaar moeten verhuizen op ons sportpark. We wachten verdere berichtgeving vanuit de gemeente maar weer even af.

Lex Kaper.