Kaperiolen 8 oktober 2018

Nog een maand te gaan tot de viering van ons jubileum. Aanstaande woensdag de deadline voor het aanleveren van het jubileumboek; jullie hebben wellicht de leden van de jubileumcommissie opgemerkt met rode wangen op hun gezicht. Het is de bedoeling dat elk gezin van ZKV een exemplaar ontvangt, net als de leden van Club 75; verder zal er nog een aantal jubileumboeken te koop worden aangeboden. Begin november wordt De Kiep uitgebreid met een feesttent, zodat we voldoende capaciteit hebben voor de reünie (3 november) en het jubileumfeest (10 november). Het jubileumboek wordt officieel aangeboden tijdens de receptie op vrijdag 9 november, aanvang 19:30 uur.

Inmiddels hebben zo’n 250 mensen zich opgegeven voor de reünie. Dat belooft dus gezellig druk te worden. Gezien de te verwachten belangstelling, hadden we een leeftijdsgrens van 35 jaar vastgesteld. Voor de mensen die net niet oud genoeg zijn en toch graag even langs willen komen, is er na 19 uur de gelegenheid. Het jubileumfeest op 10 november, voor alle ZKV-ers, wordt voorafgegaan door een middag voor de jongste leden (tot een jaar of dertien) met een heuse goochelshow. Op de receptie op vrijdag 9 november zijn, naast de genodigden, belangstellenden natuurlijk ook van harte welkom.

Ondertussen gaan de andere zaken natuurlijk gewoon door. Aanstaande maandag staat de ledenvergadering gepland. Denice van der Stelt heeft aangegeven het voorzitterschap van het jeugdbestuur neer te leggen. Dat vinden wij erg jammer, en wij bedanken haar voor haar inzet voor het jeugdbestuur. Ondertussen gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter; Saskia van der Gulik neemt voorlopig het voorzitterschap van het jeugdbestuur waar. Naast de verkiezingen van de verschillende commissies, wordt ook weer een aantal jubilarissen gehuldigd: dat zijn Marian Matthijssen, Dominique Matthijssen, Kirsten Torenstra (25 jaar), Sonja Pfaltzgraff, Karin Engel (40 jaar), Leendert Saarloos, Johan Bruins, Sonja Geerlings (50 jaar) en Dick de Vries (60 jaar). U bent allen van harte uitgenodigd op de ledenvergadering op 15 oktober aanstaande. In deze ZKV-er de agenda, bestuursverslagen en notulen van de vorige vergadering.

Op het sportieve vlak valt de ongeslagen status van het eerste op; vijf overwinningen op rij. Onze hoop is natuurlijk dat het jubileumjaar samenvalt met een kampioenschap.

Lex Kaper.