Arbitragebeleidsplan ZKV goedgekeurd op ALV

Het arbitragebeleidsplan ZKV stond als agendapunt op de agenda van de ALV. Na enige uitleg van Ruud Berkhof werd het plan goedgekeurd. Onderdeel van het beleidsplan was dat er een scheidsrechterscommissie benoemd zou worden op de ALV. Dit is ook gebeurd en Arnoud Huijgen, Saskia van der Gulik, Anne-Mirl Biesot en Dennis Dallinga zijn benoemd als lid van deze commissie.