Huldigingen tijdens reunie

Gisteren werd de reünie gehouden ter ere van het 100-jarig bestaan op zaterdag 10 november 2018. Zo’n 250 (oud)leden waren deze dag aanwezig om herinneringen op te halen uit het verleden. Het werd een fantastisch weerzien tussen mensen die elkaar soms al decennia lang niet gezien of gesproken hadden.

Tijdens deze reünie werden diverse mensen in het zonnetje gezet. Voorzitter Lex Kaper benoemde Marian Stange, Roel Duursma en Piet Duursma tot erelid. Zij kregen alle drie een gouden dasspeld opgespeld door vice-voorzitter Annemiek de Kloe en een mooie bos bloemen uit de handen van secretaris Ruud Berkhof. Nel Duursma, Jan Doeves en Erwin Horak werden benoemd tot lid van verdienste en zij kregen een zilveren dasspeld opgespeld en een mooie bos bloemen. Marco de Vries  werd ook benoemd tot lid van verdienste maar was helaas niet aanwezig. Karin Engel, Anke Cluwen, Niels Doeves, Carla Forrer en Maarten Forrer ontvingen de Lex Kaper Award, zij kregen een mooi beeldje uitgereikt en natuurlijk een mooie bos bloemen. Saskia van der Gulik zal ook de Lex Kaper Award ontvangen, maar kan helaas niet aanwezig zijn deze avond.

Nadat voorzitter Lex Kaper al deze mensen uitgebreid had toegesproken, werd hij zelf verrast door erelid Frieda Duursma. Zij sprak Lex toe en roemde hem om zijn grote inzet voor ZKV. Ook Lex Kaper werd benoemd tot erelid van ZKV en kreeg natuurlijk ook een gouden dasspeld opgespeld.

Na deze huldigingen gingen de reünisten nog lang door met het ophalen van herinneringen.

Al met al een geslaagde reünie.

Op het programma van het 100-jarig jubileum van ZKV staan nu nog drie activiteiten. Vrijdag 9 november zal er een officiële receptie gehouden worden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Zaterdag 10 november is er ’s middags een optreden van een echte goochelaar voor de jongere jeugd en ’s avonds barst het grote jubileumfeest los in de Kiep en de grote feesttent voor de Kiep.

We hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn bij deze activiteiten.