Kaperiolen 19 november 2018

Hoe trots kun je zijn als voorzitter van een pas honderdjarige club? Wat een fantastisch jubileum hebben we achter de rug. Na jaren van voorbereiding kwam het afgelopen week tot de climax van ons jubileumjaar. De feesttent werd op donderdag 1 november voor ons clubgebouw neergezet door tentverhuurbedrijf Jongh, Erwin Horak had geregeld dat de dag ervoor een aggregaat voor de stroomvoorziening achter De Kiep werd geplaatst, en voor ons clubgebouw een camera om onze spullen in de gaten te houden. Onder andere de leden van de jubileumcommissie, de activiteiten commissie, Ivan Engel, de gebroeders Duursma, Carla en Maarten Forrer bouwden het podium op in de feesttent, legden de stroomvoorziening aan, richtten de bar in, stelden de (sta)tafels op en versierden De Kiep en de feesttent met lichtjes en slingers.

Vlak voor aanvang van de reünie kwamen Paul en Sheby Duursma met de uit vele lapjes samengestelde spandoek die in de feesttent werd opgehangen. Even voor vier uur arriveerden de eerste gasten, verwelkomd door (vice-)voorzitter en Frieda Duursma. Niet lang daarna waren De Kiep en de feesttent gevuld met ongeveer 250 leden en oud-leden van ZKV. Oude herinneringen werden opgehaald in een sfeer zo kenmerkend voor ZKV. Leendert Moerland, vader van Leonieke, heeft de aanwezigen op vele foto`s vastgelegd (zie op onze webpagina).

Nadat iedereen een belegd broodje had genuttigd, ging de voorzitter over tot het officiële gedeelte van de reünie. Carla en Maarten Forrer, Anke Cluwen, Karin Engel, Saskia van der Gulik en Niels Doeves ontvingen de Lex Kaper Award en een mooie bos bloemen voor hun inzet voor onze club. Jan Doeves, Erwin Horak, Marco de Vries en Nel Duursma werden benoemd tot lid van verdienste. Marian Stange, Roel en Piet Duursma tot erelid van ZKV, net als de verraste voorzitter.

Op vrijdag 9 november stond de receptie op het programma. Ook hier werd het gezellig druk. Voor de camera van ZaanTV feliciteerde wethouder Gerard Slegers ZKV met haar 100-jarig bestaan namens gemeente Zaanstad. Spreekstalmeester Els Bakker diende hem van repliek. Namens het KNKV sprak Jeroen Breeschoten en overhandigde de voorzitter een luchtfoto van ons sportcomplex op het Hoornseveld. Vervolgens nam Jan Stange het woord namens buurvereniging Zaanlandia en overhandigde ZKV twee ballen, net als Joris Theewis, de nieuwe voorzitter van de dit jaar ook 100-jarige vereniging Roda. Jacques Veth onthulde het schilderij van ons clubgebouw dat hij naar aanleiding van het 100-jarig jubileum had gemaakt. Gerard Klitsie, voorzitter van Omnivereniging Theresia en beheerder van De Struijck, stond stil bij onze jarenlange vruchtbare samenwerking en overhandigde een bijdrage aan een nieuwe geluidsinstallatie in De Kiep. Hoogtepunt was het aanbieden van de eerste exemplaren van het jubileumboek. Korfbalverenigingen uit de Zaanstreek, sponsoren en leden van het districtsbestuur feliciteerden het bestuur met het jubileum. We proostten op het 100-jarig bestaan en genoten van de hapjes verzorgd door Ray Heistek.

De jongste ZKVers werden zaterdagmiddag onthaald op een goochel act. De 100ste verjaardag van ZKV werd bekroond met een knallend feest, muzikaal omlijst door de fantastische band Het Kabinet.

Het bleef tot in de kleine uurtjes gezellig in ons clubgebouw. Kortom, het 100-jarig jubileum is het hoogtepunt geworden waar we met zijn allen op hebben gehoopt. Dank aan al die ZKV-ers die hebben bijgedragen aan deze activiteiten. Ik heb er van genoten.

Lex Kaper.