Contributie inning 3e kwartaal

De contributie voor het derde kwartaal seizoen 2018/2019 wordt op 8 februari 2019

van uw rekening afgetrokken.

 

Nel Duursma