Grote Brainstorm over Bestuurlijke Organisatie ZKV met voorzitter van PKC

Maandag 3 juni, aanvang 19.30 in de Kiep

Het bestuur nodigt ieder lid en iedere ouder graag uit om op maandag 3 juni deel te nemen aan de grote brainstorm.

De afgelopen maanden hebben we gezocht naar nieuwe krachten  voor het jeugdbestuur en de KTZ. Het is de bedoeling om deze twee commissies samen te voegen tot een nieuwe TJC (technische jeugdcommissie) met nieuwe vrijwilligers (zie een ander artikel op onze site). De werkgroep die deze omvorming heeft aanbevolen, adviseert ook om het hoofdbestuur van ZKV te verkleinen naar een Dagelijks Bestuur met drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Wij willen graag uitvinden of zo’n structuur bij ZKV zou passen.

PKC, de grootste korfbalclub van Nederland,  heeft een aantal jaar geleden ook gekozen voor deze opzet. Daarom is de voorzitter van PKC, Bertjan Scheepbouwer, uitgenodigd om een presentatie te geven over de totstandkoming van deze organisatie en het functioneren ervan. Een belangrijk deel van het succes is het werken met sterke commissies en werkgroepen onder het bestuur.

Voorafgaand aan de presentatie van Scheepbouwer wil Chris Kaper – als procesleider werkzaam bij ZKV om de organisatie van ZKV te versterken – kort ingaan op het DNA van ZKV. Wat verbindt de ZKV-ers met elkaar?

Graag zien we jullie allen op maandag 3 juni!