Kaperiolen 2 augustus 2019

De meesten van u genieten hopelijk nog van de laatste weken van de zomervakantie. Die was voor een groot aantal van onze jeugdleden al goed begonnen met het ZKV kamp. Als voorzitter heb je dan het voorrecht om een kaartje opgestuurd te krijgen (zoals vroeger heel gebruikelijk als je op vakantie ging), met als tekst “een kleinere groep dan anders, maar net zoveel pret”. Ik heb begrepen dat de kinderen zich weer uitstekend hebben vermaakt; kampleiding, weer van harte bedankt voor het organiseren van zo’n onvergetelijke week.

Alhoewel de korfbalpalen in de zomer worden opgeborgen, betekent dat niet dat er niet wordt gekorfbald. Zoe Engel werd in Eindhoven wereldkampioen met het Nederlands team onder 17 jaar, een prachtige prestatie. Dominique van der Stelt behaalde de zesde plaats met het Surinaams team tijdens het WK in Zuid Afrika (waar Nederland overtuigend de finale tegen België won). Dat moet toch een hele bijzondere ervaring zijn geweest; ik ga er van uit dat we hier nog wel iets over in ons clubblad zullen lezen.

Met weer ruim een dozijn nieuwe jeugdleden erbij dankzij het Rabobank Schoolkorfbaltoernooi gaan we weer van start met de veldcompetitie. De selectie doet in de voorbereiding weer mee aan de Baderie cup: op donderdag 22 augustus speelt het eerste om 20:30 uur thuis tegen Groen Geel dat het kampioenschap van de Hoofdklasse op een haar na miste. Donderdag 29 augustus speelt ZKV uit tegen Roda, een tegenstander die zij ook in de competitie zullen treffen. Dit seizoen spelen het eerste en het tweede hun wedstrijden ook op het veld op zaterdag. Zo goed als alle verenigingen spelen tegenwoordig op zaterdag; als je dan als zondagsvereniging wordt ingedeeld, speel je al je uitwedstrijden in het Noorden of Oosten van het land. Op zaterdag 24 augustus is het jaarlijkse ZKV toernooi; u vindt het programma elders in de ZKV-er.

De afgelopen maanden is veel nagedacht over de organisatiestructuur van ZKV. De bedoeling is dat een nieuwe generatie ZKV-ers ingepast wordt in de organisatie; de gedachte is dat we gaan werken met een kleiner bestuur, met daar onder een aantal “managers” die ieder hun eigen commissie(s) aansturen. Zo heeft het bestuur meer tijd voor het lange-termijn beleid en worden uitvoerende taken gedelegeerd naar deze managers en hun commissieleden. De plannen worden nu verder uitgewerkt; zodra er een voorstel ligt voor de invulling en de bemensing van de verschillende functies, kunnen we dit tijdens de ledenvergadering in oktober bespreken.

Lex Kaper.