Kaperiolen 23 september 2019

De kop is er weer vanaf: na het verlies van de eerste wedstrijd uit bij Achilles wist het eerste thuis tegen Roda na een slechte eerste helft toch de winst naar zich toe te trekken. Afgelopen zaterdag werd  uit gewonnen tegen Die Haghe, de club die nog niet zo lang geleden op het hoogste nationale niveau acteerde en nu dus onderaan staat in de Eerste Klasse. In het kielzog van het eerst heeft het tweede alle wedstrijden tegen de aan het eerste gekoppelde tweede teams gewonnen en staat dus bovenaan.

Mooi nieuws is natuurlijk dat de Rabobank heeft besloten om het ondersteuningsprogramma met ZKV met twee jaar te verlengen. Cees van de Water, Daan Horak en ondergetekende rapporteerden een aantal weken geleden bij de Rabobank over de voortgang van ons project. Naast onze sportieve inspanningen en het schoolkorfbal, ondersteunt de Rabobank ons ook bij het doorlichten van de organisatie van onze club. Wij konden aantonen dat we voortgang hebben geboekt, maar dat we er nog niet zijn. Met hulp van Fleur Gruijs wordt tijdens de herfstvakantie een toernooi in de Struijck georganiseerd; inmiddels heeft een drietal lagere scholen uit de buurt zich voor deelname opgegeven.

Op woensdag 11 september jl. namen wij afscheid van Coba Dekker-Schagen, met 83 jaar lidmaatschap het oudste lid van ZKV. In ons jubileumboek is een hoofdstuk gewijd aan een interview met haar en haar (ook inmiddels overleden) tweelingzus Martha. Een aantal maanden geleden was Coba onderaan de trap ten val gekomen en ongelukkig terecht gekomen. Na een aantal operaties, is Coba deze val uiteindelijk toch fataal geworden. Van haar dochters begreep ik dat zij tot voor kort nog de krantenkoppen scande én het clubblad van ZKV. In 2016 werd Coba door het KNKV onderscheiden voor haar (unieke) 80-jarig lidmaatschap van het KNKV. Wij wensen familie en vrienden van Coba veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Vorige week maandag werden de sportverenigingen die gebruik maken ons sportpark, en van sportpark Oostzijderveld (voetbalvereniging Zaanlandia, tennisvereniging De Gouw, en duikclub de Murene) in onze kantine door wethouder Gerard Slegers bijgepraat over de herinrichting van sportpark Hoornseveld. Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is het de bedoeling dat eind 2022 het nieuwe zwembad De Slag klaar is voor gebruik, op ons sportpark. Daarnaast zal Zaanlandia, in samenwerking met FC Zaandam, gaan voetballen op het Hoornseveld. Tennisvereniging De Gouw gaat samen met LTVZ een nieuwe accommodatie bespelen, waarschijnlijk aan de Gouwkant van ons sportpark. Het belangrijkste nieuws is dat het college heeft besloten dat de herinrichting van het Hoornseveld op de zogenaamde investeringslijst wordt opgenomen. Als de raad daar dan in december mee instemt, komen er miljoenen euro’s beschikbaar voor ons sportpark. Ook nieuw is dat het zwembad waarschijnlijk niet (gedeeltelijk) op ons veld wordt gebouwd. Maar als de plannen worden goedgekeurd, betekent dit wel dat onze velden een stukje moeten worden verlegd en dat er een nieuw clubgebouw moet worden gebouwd. Wat het proces compliceert, is de ontsluiting van de Kogerveldwijk en het afwaarderen van het laatste stuk van snelweg A7 tot een 50-km per uur weg: dan kan men straks direct vanaf de “snelweg” afslaan naar het sportpark. Het blijft dus spannend en afwachten, maar de gemeente heeft een belangrijke bestuurlijke stap gezet.

Dan nog een persoonlijke noot: ik heb aangegeven nog een jaar beschikbaar te zijn voor het voorzitterschap van ZKV. Ik wil ZKV natuurlijk graag nog verder helpen waar het bijvoorbeeld de herinrichting van ons sportpark en de nieuwe opzet van de organisatiestructuur betreft, maar het wordt echt tijd voor een nieuwe generatie. Vice-voorzitter Annemiek de Kloe en penningmeester Nel Duursma nemen op de aanstaande ledenvergadering afscheid van het bestuur. We hopen voor de ledenvergadering de nieuwe kandidaat penningmeester te presenteren. Maar we zullen dus ook op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter.

Lex Kaper.