Jeugdbestuur

Deze pagina zal later definitief aangepast worden.

Er zijn wat wijzigingen doorgevoerd in het organisatiemodel.

Voor nu is het genoeg om aan te geven dat er voor de jeugd een contactpersoon is die benaderd kan worden als er vragen/opmerkingen zijn en dat is Bart Nieuwenhuizen.  Hij is telefonisch bereikbaar op 06-40323764.

Verder kan er bij vragen altijd een mail gestuurd worden naar jtc@zkvzaandam.nl


Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor alle jeugdzaken. Maandelijks vergadert het jeugdbestuur over zaken als kwaliteitsverbetering- en -bewaking, zorg voor de samenstelling en verzuim jeugdteams, bewaking en het stimuleren van het ledenaantal en jeugdactiviteiten.

Tussentijds zijn de leden van het jeugdbestuur regelmatig op het veld of in de zaal te vinden om de wedstrijden en trainingen bij te wonen. Zichtbaarheid vinden wij belangrijk we willen daarmee zo veel als mogelijk met de ouders en leden in verbinding staan.

De zelfstandig opererende KTZ (Korfbal Technische Zaken), JOEP (Jeugd activiteiten), wervingscommissie en de Kampcommissie vallen onder de eindverantwoordelijkheid van het jeugdbestuur.

Karin Engel
Sportlink en wedstrijdzaken
06-46206248