IBAN nummer kampgeld

Hi allemaal,

Het kampgeld kan overgemaakt worden naar het volgende IBAN rekening nummer:

NL44 RABO 0.11.87.55.587