Kaperiolen d.d. 5 oktober 2015

Jongstleden april werd ik door het bestuur benaderd of ik mij weer beschikbaar wilde stellen voor het voorzitterschap van ZKV. Ik volgde de ontwikkelingen bij de club natuurlijk nog steeds op de voet, maar was als voorzitter van de regio Zaanstreek-Waterland en als bondsraadslid van het KNKV de laatste jaren vooral bezig met het landelijke korfbalbeleid. In plaats van het landelijke korfbalparlement is de Bondsraad tegenwoordig meer een soort Raad van Toezicht.

Het Algemeen Bestuur werkt vooral met bestuursbesluiten die niet eerst worden voorgelegd aan de Bondsraad en de verenigingen communiceren steeds vaker rechtstreeks met het KNKV dan via de Bondsraad. Dat is misschien niet verkeerd, maar ik houd mij liever bezig met de inhoud dan met het proces. Ik speelde dus al met de gedachte om te stoppen als bondsraadslid toen Ruud mij benaderde voor het voorzitterschap. Ik merkte dat ik daar eigenlijk best zin in had, het is toch de rol die denk ik het best bij mij past. Met het 100-jarig jubileum in het vooruitzicht en de geplande renovatie van onze kleedkameraccommodatie leek dit mij een leuke uitdaging voor de komende vier jaar.

 

Ik tref een gezond ZKV aan met veel mensen die zich inzetten voor de club, en zie de goede sportieve prestaties bij de jeugd en de senioren. Ik heb de laatste jaren als ouder van een jeugdlid de vereniging ook van de andere kant leren kennen. Veel waardering voor al die trainers en coaches die onze kinderen leren korfballen, de scheidsrechters die de wedstrijden leiden, het jeugdbestuur dat alles regelt, en de JOEP die allerlei leuke activiteiten verzint naast het korfbal. En ik blijf het wonderlijk vinden hoe gedurende de bijna veertig jaar dat ik lid ben van ZKV, de sfeer en het karakter van de club eigenlijk onveranderd zijn gebleven. ZKV heeft een sterk bestuur, natuurlijk zijn er nog genoeg dingen te verbeteren, en daar wil ik graag weer mijn bijdrage aan leveren. Om te beginnen met het gebruikelijke stukje van de voorzitter in de ZKV-er.

 

Afgelopen maandag nam het bestuur tijdens de jaarlijkse ledenvergadering afscheid van voorzitter Ruud Berkhof, secretaris Suzanne M. Saarloos en lid Mariska Speekhoudt (PR/communicatie). Mariska werd bedankt voor haar inzet voor ZKV en kreeg een presentje en bloemen van het bestuur. Suzanne ontving uit handen van Ruud de “Lex Kaper award” (het blijft een beetje gek om dit op te schrijven). Zij heeft de afgelopen 7 jaar het secretariaat van ZKV in een modern jasje gegoten en een belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur van onze club. Daarvoor was zij voorzitter van de JOEP en naast het bestuurswerk actief als trainer/coach van verschillende jeugdploegen, waaronder het team dat als eerste in de geschiedenis van ZKV Nederlands kampioen is geworden. Sonja Pfaltzgraff neemt het secretariaat over van Suzanne; Sonja is een professional op dit gebied, maar het is geen sine cure om je weg te vinden in de vele emails en procedures, en om de benodigde tijd vrij te maken naast werk en gezin. Sonja zal de komende weken door Suzanne ingewerkt worden; wij zijn natuurlijk erg blij dat Sonja deze pittige klus op zich wil nemen. Ook Ruud werd, tot zijn verrassing, onderscheiden met de “Lex Kaper award” voor zijn inzet voor ZKV, eerst als scheidsrechter, en de laatste vier jaar als voorzitter van ZKV. Ruud gaat zich, naast de scheidsrechterszaken, meer bezig houden met de PR en communicatie, samen met Miranda Rozemeijer en Cindy Baransel. U heeft wellicht al de wedstrijdverslagen van zijn hand op de ZKV website gelezen.

 

De ledenvergadering werd goed bezocht en verliep vlotjes. Financieel is ZKV gezond, er wordt gereserveerd voor het 100-jarig jubileum en het opknappen van de toiletgroepen in De Kiep. Alhoewel de huur van het veld structureel wordt verhoogd, hoeft dat op dit moment niet te worden gecompenseerd door een verhoging van de contributie. Een hoogtepunt van de vergadering is elk jaar weer het huldigen van de juiblarissen: Frieda Duursma (60 jaar), Martin Pfann, Marcel Cluwen (50 jaar), Ed Staats (45+ jaar), Johan Cuypers, Edwin Muller, Peter Resoort, Agnes Korver (40 jaar), Jill Djemani, Rogier Bakker en Maartje ten Wolde (25 jaar lid). Naast de bloemen, speldje en een oorkonde (25 en 50 jaar lid KNKV) werden de aanwezige jubilarissen door verschillende bestuursleden toegesproken; oud-voorzitters Frieda en Marcel schonken ZKV nog wedstrijdballen voor de jeugd.

 

De schoolkorfbalcommissie van ZKV is genomineerd voor de Zaanse Vrijwilligersprijs 2015. De uitreiking van deze prijs is op 27 november a.s. in Hotel Inntel in Zaandam. Deze week de Week van de Scheidsrechters; alle scheidsrechters die fluiten bij ZKV ontvangen na de wedstrijd een kleine attentie (met dank aan Els).

 

Het eerste staat bovenaan in de Overgangsklasse en is als enige ploeg nog ongeslagen; ook de afgelopen twee thuiswedstrijden werden gewonnen. De fysiek lastige tegenstander Rigtersbleek uit Enschede werd met 16-13 verslagen en afgelopen zondag bleef ODIK na een 24-15 nederlaag puntloos. De andere seniorenteams draaien goed mee; de A1 en A2 staan bovenaan, de B1 en C1 doen in de Hoofdklasse nog mee voor het kampioenschap. ZKV C2 is de enige herfstkampioen: gefeliciteerd!

 

Lex Kaper.