Districts Ereteken Lex Kaper

 

Woensdag 7 oktober jongstleden heeft Lex Kaper uit handen van ad-interim districtsvoorzitter Noord-West Sietze Fokkema het districts ereteken ontvangen voor zijn vele jaren inzet voor met name de regio Zaanstreek, welke hij vertegenwoordigde als afgevaardigde en later als bondsraadslid.

Sietze roemde Lex als een van de drie musketiers van de korfbalregio Zaanstreek (samen met Alfred Ankum van KZ en Ton Mol van Groen Geel), die altijd op de barricaden stonden als zij vonden dat de belangen van de korfballers in Noord-West geschaad werden.

In feite zou Lex deze onderscheiding al in juni ontvangen hebben tijdens de districtsvergadering van Noordwest, maar daar kon Lex toen niet bij aanwezig zijn, vandaar dat dit nu tijdens het regio-overleg plaatsvond.

Lex, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding.

BESTUUR ZKV