Kaperiolen 20 april 2020

Het KNKV heeft besloten dat de huidige stand in de zaalcompetitie wordt gebruikt voor de promotie- en degradatieregeling. Het gevolg is dat ons eerste kampioen is en in de zaal promoveert naar de Overgangsklasse. Een mooie afsluiting bij ZKV voor trainer/coach Roy Gruijs, hoewel die graag, net als het eerste, door winst op de concurrentie kampioen had geworden. Johan Bruins heeft, namens ZKV en via de bloemenwinkel van zijn dochter (Patricia’s Bloemboetiek), de selectieleden thuis een bos bloemen bezorgd. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat we voor de zomer begint nog een gelegenheid hebben om het kampioenschap te vieren en afscheid te nemen van Roy.

Onze jeugdvoorzitter Bart Nieuwenhuizen had in de vorige ZKV-er al melding gemaakt van het kampioenschap van de C1; namens het Bestuur ook van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Op het veld staat het eerste ook bovenaan, maar de veldcompetitie zal aanstaand seizoen opnieuw worden gespeeld. Het KNKV speelt met de gedachte om in de zaal een tussenklasse in te voeren (een poule van tien ploegen tussen de Korfbal League en de Hoofdklasse). De consequentie zou zijn dat er in de standaardklassen wedstrijdsport (behalve wellicht uit de Korfbal League) geen degradanten zijn. Als deze tussenklasse er komt, blijft zij in ieder geval twee seizoenen bestaan en wordt volgend jaar geëvalueerd.

Ondertussen blijkt het corona virus ook een aantal ZKV-ers te hebben bereikt. Ik verwijs u naar de ziekenboeg verderop in het clubblad voor meer informatie. ZKV wenst hen, en ook diegenen waarvan wij niet op de hoogte zijn, beterschap en een spoedig herstel.

De schoolkorfbalcommissie heeft inmiddels besloten dat het schoolkorfbaltoernooi in juni niet kan plaats vinden. Er wordt nagedacht over een alternatieve opzet van het toernooi voor of na de zomer. Het is onwaarschijnlijk dat in juni een toernooi van deze omvang überhaupt mag worden georganiseerd; daarnaast zitten de basisscholen er ook niet op te wachten, als de kinderen dan hopelijk weer naar school kunnen gaan.

Voor de eindexamenkandidaten is de uitslag binnenkort bekend; geen schriftelijk examen dit jaar en ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal geslaagd zijn. En wat te doen in die maanden voordat het nieuwe schooljaar weer begint? Nog niet zo lang geleden was binnen achter de computer een door de schoolgangers zelf gewenst scenario, nu vinden de ouders dat ook niet zo’n slecht plan.

We horen deze week of de door de regering afgekondigde maatregelen rondom corona worden gehandhaafd of afgeschaald. Iedereen hoopt dat de kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen; ondertussen willen we natuurlijk niet dat het corona virus weer om zich heen grijpt. Het is geen eenvoudige afweging, zeker niet vanwege de kwetsbare ouderen en de mensen die intensieve hulp nodig hebben. Ik kan mij voorstellen dat de beperkingen voor (gezonde) mensen jonger dan 45 jaar binnenkort kunnen worden opgeheven. Ook is inmiddels duidelijk dat het niet verstandig is om met veel mensen in een beperkte ruimte te bivakkeren (de rijen voor de skiliften en de après-ski tijdens de wintersport, het verlaten van de tribunes na voetbalwedstrijden, carnaval, etc.). We wachten het thuis maar weer even af.

Lex Kaper.