Bericht van het Bestuur n.a.v. aankondiging 21 april

Het bestuur van ZKV heeft kennis genomen van de kabinetsmaatregelen van 21 april. Het kabinet heeft onder andere aangegeven dat trainingen voor jeugd weer (deels) kunnen worden opgepakt vanaf 29 april.
Het bestuur is momenteel met het JTC aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn die wij kunnen gaan bieden voor onze jeugd. Zodra een en ander duidelijk is zullen we zo snel mogelijk communiceren hoe wij dit vanuit ZKV willen gaan aanpakken.