Veilig korfballen bij ZKV doen we samen

YESSS…we mogen weer, na weken niet gekorfbald te hebben is vorige week duidelijk geworden dat de jeugd weer mag gaan sporten. Super goed nieuws want van enkel thuis zitten worden we ook niet gelukkig.

Er zijn echter wel richtlijnen waar we ons aan moeten houden en we moeten met elkaar kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Om deze reden starten deze week eerst de D-tjes, als dit goed verloopt gaan volgende week de kangoeroes, de F-tjes en E-tjes weer het veld op.  Het streven is om de week daarna de C, B en A weer welkom te heten tijdens een training. Deze laatste groepen moeten 1,5 meter afstand houden we zijn met elkaar in gesprek hoe we dit het beste kunnen gaan vormgeven. We zullen alle teams via de trainers informeren over wanneer de teams weer kunnen  gaan starten.

Veilig korfballen doen we samen, lees hieronder de huidige richtlijnen, voor de C, B en A zullen er nog richtlijnen bijkomen.

Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook !!

Hieronder uiteraard de basisregels van het RIVM, zoals ook voorgeschreven door het NOC-NSF:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Om te zorgen dat we veilig kunnen sporten binnen onze korfbalvereniging zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • We gebruiken voor toegang tot het ZKV-complex de brug van de buren (de voetbalclub), bij het verlaten van het complex gebeurt dit via onze eigen brug.
 • De kantine en de kleedkamers zijn gesloten ook tijdens de trainingen; toiletten zijn alleen beschikbaar in uiterste nood, en er mag maar 1 persoon tegelijk naar binnen.
 • Bij het betreden en verlaten van het sportveld is het desinfecteren van de handen verplicht; de club zorgt voor de aanwezigheid van desinfectiegel.
 • Per korfbal(ster) jonger dan 6 jaar die komt trainen mag 1 ouder/verzorger aanwezig zijn op het sportcomplex maar ouders dienen wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Voor de overige teams mogen enkel de spelers zelf het complex op; ouders/verzorgers mogen niet de brug over, dit om te voorkomen dat er te veel mensen op het sportcomplex aanwezig zijn.
 • Iedereen dient alleen naar het veld te komen en weer alleen naar huis te gaan, niet in groepjes en zeker niet blijven hangen

Enkele tips voor de kinderen:

 • Ga vóór de training thuis naar de wc
 • Neem je eigen gevulde fles/bidon van huis mee; bidons of flessen mogen niet gedeeld worden
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de training, en verlaat het terrein direct ná de training

Bij vragen kan er contact met ons worden opgenomen via de mail jtc@zkvzaandam.nl of eventueel via de trainer.

JTC Rick, Laura, Bram, Karin en Bart