Kaperiolen 2 juni 2020

Dit keer een kort bericht vanuit ons vakantiehuis op Texel. Met het sporten lijkt het weer de goede kant op te gaan. ZKV bereidt zich voor op een nieuw seizoen, zowel op sportief als op bestuurlijk vlak. Vanaf 1 juli mag de kantine weer in gebruik worden genomen en de hoop is dat we dan toch nog op gepaste wijze het afgelopen seizoen kunnen afronden.

Ondertussen is ZKV met de gemeente in gesprek over de herindeling van sportpark Hoornseveld. De twee tennisverenigingen LTVZ en De Gouw krijgen een nieuw complex aan de Gouw (“het prutje”) en ZKV schuift een stukje op. Het nieuwe zwembad De Slag komt in het midden van het sportpark, met de voetbalverenigingen aan de andere kant van het zwembad. De door de gemeente geschetste eerste indeling geeft onvoldoende ruimte aan het tennis en het korfbal; in de tweede helft van juni krijgen we van de gemeente een nieuwe versie van het plan. Het is de bedoeling dat de definitieve indeling van het sportpark op1 augustus vastligt, zodat we aan de slag kunnen met het ontwerp van ons nieuwe clubgebouw.

Deze week geven Daan Horak en Cees van de Water een terugblik bij de Rabobank wat betreft ons sponsorprogramma. Dat heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe opzet van de organisatie structuur van onze vereniging, met de ondersteuning van Chris Kaper. Nu willen we ons weer meer gaan richten op de ledenwerving.

Lex Kaper.