Wijziging in voorgaand bericht over nieuwe Corona maatregelen

Uit voorgaand bericht is de uitzondering

  • Bij de training van de Kangoeroes en training en wedstrijden van de F-pupillen is per kind één ouder als begeleider toegestaan langs het veld.

verwijderd.

De richtlijn van de overheid is dat er geen ouders bij de wedstrijden en de trainingen aanwezig mogen zijn. De gemeente gaat daar ook op handhaven.

Dat betekent dat de kinderen bij de Kiep afgeleverd mogen worden en dat de ouders dan weer vertrekken. Na afloop zullen de kinderen dan begeleid worden naar de parkeerplaats.