Uitnodiging voor algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van maandag 19 oktober kan helaas niet in de Kiep gehouden worden vanwege het Corona virus.

De vergadering zal dan ook digitaal gehouden worden middels een ZOOM-meeting, welke om 20 uur start.

Aangezien er toch wel enkele belangrijke zaken spelen achten we het niet gewenst om deze vergadering uit te stellen naar een latere datum.

Normaal gesproken dien je je af te melden voor deze ledenvergadering als je niet kunt komen, maar dit keer het uitdrukkelijke verzoek om je daarvoor aan te melden, middels een mail naar secretaris@zkvzaandam.nl.

Graag ook even in die mail je naam noemen, daar email-adressen helaas niet altijd overeen komen met de naam van degene die de mail stuurt.. 

Op basis van deze aanmelding zal je dan op maandag 19 oktober een link ontvangen waarmee je in kunt loggen op de vergadering.

Graag uiterlijk aanmelden op 18 oktober.