Kaperiolen 2 november 2020

In de vorige ZKV-er maakte ik nog melding van de koppositie van een aantal seniorenteams en het kampioenschap van de B1 na zes wedstrijden veldcompetitie; de laatste korfbalwedstrijd lijkt nu alweer een tijd geleden en het is nog erg onzeker of en wanneer de zaalcompetitie van start zal gaan. Gelukkig mag er wel getraind worden: de (J)TC heeft een gedetailleerd trainingsschema gemaakt dat voldoet aan alle RIVM richtlijnen. De strengere maatregelen lijken nu het eerste effect te resulteren, maar de verwachting is dat in november nog niet in teamverband gekorfbald mag worden. Het KNKV heeft een routekaart opgesteld waarbij afhankelijk van de eerste speelronde de nog niet gespeelde zaalwedstrijden automatisch doorschuiven naar het einde van de competitie. Eerst maar even afwachten of de totale lockdown voorkomen kan worden.

Afgelopen maandag vond de eerste online ZKV ledenvergadering plaats, in de nieuwe bestuurssamenstelling. Verderop in het clubblad treft u een verslag van de ALV aan van de hand van onze secretaris. Het bestuur had er dit keer voor gekozen om de verslagen van de verschillende commissies te laten presenteren door het bestuurslid waaronder de commissie valt. Ondanks de negatieve gevolgen van de corona pandemie kon de penningmeester een goed resultaat laten zien over het afgelopen seizoen. De begroting voor het huidige seizoen is gebaseerd op een conservatieve inschatting van de mogelijkheden, zonder dat de contributies verhoogd hoeven te worden. Kritisch blijft de ledenwerving, we proberen daar op kleine schaal toch iets aan te doen.

De vergadering stemde in met het voortaan rookvrij zijn van onze accommodatie en steunde het bestuur in haar voornemen om de leden (en de ouders van jeugdleden) op te nemen in een dienstenrooster. Het bestuur zal samen met de commissies een plan uitwerken en de voorbereidingen treffen voor een aanpassing van het huishoudelijk reglement.

De leden werden ook bijgepraat over de stand van zaken wat betreft de aanstaande verhuizing op ons sportpark. ZKV legt op dit moment de laatste hand aan een concept overeenkomst met de gemeente voor de bouw van een nieuw clubgebouw. Het definitief voorlopig ontwerp van de velden wordt binnenkort gepresenteerd. Een aantal architectenbureaus zal gevraagd worden een voorontwerp te maken van het nieuwe clubgebouw. Volgens de huidige planning moet dat in april 2021 klaar zijn. De bouw kan dan in januari 2022 starten, met een geplande oplevering in september 2022. Zoals u ziet, gaat het allemaal best wel snel.

Lex Kaper.