Kaperiolen 23-11-2020

Alhoewel de senioren op dit moment weer in viertallen mogen trainen, verwacht ik niet dat de zaalcompetitie in december van start zal gaan. Volgens de routekaart van het KNKV zou de zaalcompetitie in ieder geval voor 1 februari 2021 moeten aanvangen, anders gaat de zaalcompetitie niet door. Ondertussen verlangen we natuurlijk allemaal naar een normalisering van de samenleving, maar met de huidige cijfers (en de constatering dat het op middelbare scholen niet goed gaat) lijkt dat niet voor half januari te gaan gebeuren. De hoop is nu gevestigd op het vaccin.

Afgelopen zondag hebben Annemiek en ik namens ZKV een bloemetje gebracht bij Klaas en Ank van Kalsbeek in Drachten. Onze oud-voorzitter en erelid Klaas is 70 jaar lid van ZKV en zijn vrouw Ank 60 jaar; in 1986 zijn zij van Zaandam naar Drachten verhuisd, dus alweer een generatie geleden. Klaas heeft begin jaren zeventig als speler (en coach) de hoogtijdagen van ZKV in de hoofdklasse meegemaakt, en als voorzitter ons clubgebouw De Kiep geopend en de “getrapte vertegenwoordiging” van commissies in ons bestuur geïntroduceerd. Nu, een halve eeuw later, zijn we van dit bestuurlijke model afgestapt en nemen we over twee jaar onze intrek in ons nieuwe clubgebouw. Maar het ZKV gevoel blijft hetzelfde: tijdens het bezoek bij de familie van Kalsbeek merk je weer hoe door het korfbal de levens van verschillende mensen aan elkaar verbonden zijn. Annemiek heeft vroeger nog op hun kinderen Willem en Carla gepast, korfbaltalent Willem werd een van mijn beste korfbalvrienden (nu trainer van het tweede van het Groningse Nic) en zijn zus Carla mijn eerste vriendin. Ouderdom komt met gebreken, maar met Klaas en Ank gaat het verder goed en zij vertellen met trots over hun kinderen en kleinkinderen. En natuurlijk werden nog enige verhalen uit de oude doos opgehaald.

Daarover gesproken: we kwamen nog een stuk getiteld “ZKV 2000” van de hand van Peter van Pelt tegen in een ZKV-er uit 1993. Dit stuk was geschreven namens het toenmalige bestuur naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van ZKV. Hierin werd de privatisering van het onderhoud van sportpark Hoornseveld aangekondigd (januari 1994) en werd melding gemaakt van de dreiging om in de toekomst te moeten verhuizen. Het bestuur zou gaan onderzoeken wat de kosten zijn van kunstgras versus gras of gravel (op deze ondergrond speelden we toen nog) en een plan maken voor extra kleedkamers en een bespreekruimte. Daarnaast moest er meer aandacht komen voor ledenwerving- en behoud (senioren activiteiten commissie, een aparte propaganda commissie, meer rekening houden met individuele wensen bij het maken van opstellingen): l’histoire se répète. Inmiddels spelen we op prachtige kunstgrasvelden en kunnen we onze langgekoesterde wensen qua accommodatie gaan verwezenlijken in een nieuw clubgebouw. De huidige planning voorziet in een verplaatsing van onze velden naar de nieuwe locatie (grosso modo het voetbalveld van ZTS/Rood Wit) in de aanstaande zomerperiode (juni 2021). We zijn nu bezig met het Programma van Eisen wat betreft de verplaatsing van de velden en treffen de voorbereidingen voor het eerste ontwerp van het nieuwe clubgebouw. Ook zijn we nog op zoek naar mensen die een bijdrage aan de (senioren) activiteiten commissie willen leveren; wij houden ons aanbevolen.

Lex Kaper.