Kaperiolen 14 december 2020

Het deed mij goed om de foto’s te zien van de trainingsdag voor de jeugd afgelopen zaterdag in De Struijck. Dennis Brand, Erwin Horak en Monne Jonker ondersteunden de training van de jongste tot en met de oudste jeugdleden. Bij de jongste lichting ook een aantal kinderen die de weg naar ZKV hebben gevonden via de korfbaltrainingen op de Hannie Schaft school. Alhoewel dus vrijwel onopgemerkt voor het publiek (inclusief de voorzitter) zijn de spelende leden gelukkig nog actief bij ZKV.

De trainingen voor de Korfbal League, ook in teamverband, zouden deze week van start gaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de regering deze week tot strengere corona maatregelen besluiten. Het is dus maar helemaal de vraag of de zaalcompetitie nog van start zal kunnen gaan, we zullen dit moeten afwachten.

Tijdens de bondsraadsvergadering afgelopen weekend nam het KNKV na 10 bondsjaren afscheid van voorzitter Rob Meijer. Meijer werd benoemd tot erevoorzitter van het KNKV. Hij heeft rust en structuur in de korfbalorganisatie gebracht. De nieuwe voorzitter is Irene van Rijsewijk, de eerste (en niet de laatste zoals zij vice-president elect Kamala Harris quote) vrouw die het voorzitterschap van het KNKV gaat bekleden. Zij heeft haar sporen verdiend als topadviseur bij de landelijke overheid / politiek en denkt als “voorzitter van buiten” een verbindende rol te kunnen spelen.

Het bestuur heeft de handtekening gezet onder de overeenkomst met de gemeente voor de verplaatsing van onze accommodatie op sportpark Hoornseveld. De uitonderhandelde verplaatsingsbijdrage moet voldoende perspectief bieden voor de bouw van een mooi en energie neutraal clubgebouw, met voldoende ruimte voor onze activiteiten en opslag. Ook zijn de financiële risico’s voor ZKV als opdrachtgever van de bouw afgedekt. Zoals eerder vermeld, is de planning zo dat onze velden in de zomer van 2021 zullen worden verplaatst naar de nieuwe accommodatie op het oude veld van ZTS. Daarna zal worden aangevangen met de bouw va het nieuwe clubgebouw.

Vanwege het toenemende vandalisme op ons veld (na de dug-outs moesten nu ook de banken rond het veld eraan geloven) zal de gemeente deze week maatregelen treffen. Het bruggetje naar ons veld zal voor de kerst tijdelijk worden verwijderd en er zal een hek geplaatst worden rond het sportpark. Wij krijgen een sleutel om toegang te blijven houden tot ons veld en De Kiep.

Rest mij nog om alle ZKV-ers een rustige en hopelijk gezellige kerstperiode te wensen, en een veilige en gezonde start van het nieuwe jaar.

Lex Kaper.