Kaperiolen 6 september 2021

Het voelt nog wat onwennig, maar met het zonnetje op het veld, een leuke wedstrijd en publiek aan de kant lijken vroeger tijden bij ZKV weer te herleven. Een aantal nieuwe spelregels, ingevoerd bij aanvang van het vorige seizoen, doet vreemd aan: een bal tegen het onderbeen betekent geen voetbal (tenzij opzettelijk), een strafworp moet worden genomen door de verkrijger en de scheidsrechtersbal behoort tot het verleden.

Als het goed is, hebben onze teams zich inmiddels op de competitie voorbereid die aanstaand weekend van start gaat. Het eerste trapt zaterdag om 15:30 uur af thuis tegen Apollo uit Heerhugowaard; alhoewel langs de kant de 1.5m regel nog steeds van kracht is, hoop ik dat het eerste op uw ondersteuning mag rekenen. Het aantal dagelijkse besmettingen met het corona virus is nog steeds (te) hoog, maar blijft stabiel. Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen zijn begonnen, is de verwachting dat het aantal besmettingen weer zal toenemen; de vraag is of de vaccinatiegraad inmiddels hoog genoeg is om een nieuwe lockdown te voorkomen. Ik hoop het van harte, en met nog enige verstandige voorzichtigheid denk ik dat het mogelijk is om weer van het korfbal te kunnen genieten.

De ledenvergadering hebben we gepland op maandag 11 oktober aanstaande, aanvang 20 uur. We zullen de komende weken even afwachten of we de ledenvergadering in De Kiep of online zullen organiseren. Het zou zo maar de laatste ledenvergadering in ons huidige clubgebouw kunnen zijn. De verschillende commissies is gevraagd om hun jaarverslag aan te leveren. Natuurlijk zullen we stilstaan bij de vorderingen van onze verhuizing op ons sportpark. Daarnaast zal ook weer een aantal jubilarissen worden gehuldigd.

Afgelopen week hebben we voor het eerst vergaderd met het nieuwe bouwteam: Ivan Engel, Erwin Horak, Sander Abbring, Annemiek de Kloe en ondergetekende vormen het ZKV smaldeel van het bouwteam. Daarnaast zijn de gemeente, de architect en de aannemer vertegenwoordigd in het bouwteam. De aannemer heeft de eerste calculatie van de bouwkosten uitgevoerd. De uitkomst is dat ik maandag met architect en aannemer om de tafel ga zitten om te kijken op welke onderdelen we de bouwkosten kunnen reduceren. Afgelopen zaterdag hebben Ivan, Erwin, Sander, Annemiek en ik de calculatie in detail doorgenomen, en vragen en kanttekeningen bij de verschillende posten geplaatst. Met name de posten met betrekking tot de technische installatie komen veel hoger uit dan begroot; dit heeft te maken met de strenge eisen die aan de duurzaamheid van het gebouw worden gesteld.

Lex Kaper.