Bericht van de penningmeester

Beste leden van ZKV,

De contributie over het eerste kwartaal wordt altijd in september geïnd. Door omstandigheden zal dit deze keer op 4 oktober geïncasseerd worden. De overige kwartalen worden eind november, eind februari en eind mei geïncasseerd.

Alle leden die een contributie achterstand hebben, verzoek ik deze zo spoedig mogelijk te betalen. Mocht er vragen zijn dan kunt u de vraag mailen naar penningmeester@zkvzaandam.nl .

Saskia van der Gulik

Penningmeester ZKV