Belangrijke mijlpaal fusieplannen ZKC-ZKV

Op woensdag 11 mei hebben de besturen van ZKC en ZKV in een ontspannen sfeer de terugkoppeling besproken van de werkgroepen die de afgelopen maanden de mogelijke samenwerking tussen beide verenigingen op verschillende gebieden hebben verkend. Die terugkoppeling was zonder uitzondering positief: alle vijf werkgroepen (sportzaken, organisatiestructuur, accommodaties, activiteiten, financiën) zien meer kansen dan risico’s bij een eventuele fusie. Daarmee is een belangrijke stap gezet; beide besturen scharen zich nu volledig achter het plan om samen verder te gaan.

We schrijven ‘plan’, maar het is in deze fase vooral nog een voornemen. Het plan gaan we de komende tijd uitwerken en natuurlijk nemen de leden uiteindelijk de formele beslissing. Daartoe willen beide verenigingen afzonderlijk in oktober een (buitengewone) ledenvergadering organiseren om opheffing en vereffening in stemming te brengen. Bij een positieve uitkomst zullen ZKC en ZKV dan met ingang van seizoen 2023/2024 samen verdergaan.

De komende periode zullen we gebruiken om concreet stappen te zetten. We gaan als besturen te rade bij andere fusieclubs, we verzamelen de benodigde juridische kennis, en we maken een plan van aanpak. De werkgroepen, al dan niet aangevuld met nieuwe mensen, gaan we vragen om concreet in kaart te brengen wat er moet gebeuren om de twee verenigingen samen te smelten op de diverse aandachtsgebieden. Dat moet zorgvuldig gebeuren, maar de eerste tekenen zijn erg positief: uit de werkgroepen kwamen al opvallend veel gelijkenissen tevoorschijn.

Natuurlijk is er bij iedereen ook de nodige emotie. Een fusie betekent toch het einde van de eigen vereniging, accommodatie, locatie en cultuur. Maar we zijn ervan overtuigd dat een fusie rationeel gezien voor beide verenigingen de beste oplossing is: schaalvergroting heeft op sportief en organisatorisch gebied veel voordelen. ZKV krijgt eind dit jaar een geheel nieuwe veldaccommodatie die voldoende plaats en toekomst kan bieden aan een korfbalvereniging van onze gezamenlijke omvang. Bovendien geeft het vrijkomen van de veldaccommodatie van ZKC nieuwe mogelijkheden voor herlocatie/herbouw van onze sporthallen. Dit is een apart traject waarover we met de gemeente in gesprek zijn.

Tenslotte: het maken van een nieuwe clubcultuur doen we natuurlijk met elkaar! De komende maanden zullen we er samen hard aan werken om elkaar beter te leren kennen en te bouwen aan een succesvolle gezamenlijke toekomst.

De besturen van ZKC en ZKV

Annette, Erwin, Jacob, Jenske, Lara, Lex, Marco, Marije, Mariska, Michiel, Rianne, Ruud