Van de voorzitters

Afgelopen maandag kwamen de besturen van ZKV en ZKC’31 bij elkaar om, samen met Chris Kaper en Carlo de Vries, de lijnen uit te zetten voor de samensmelting van beide verenigingen per 1 juli 2023. Tijdens de buitengewone ledenvergadering van ZKC’31 op 5 oktober jl. nam Tristan Draaisma het voorzitterschap over van Erwin Boutsma; Erwin blijft wel betrokken bij de besprekingen tussen de beide besturen.

In een goede sfeer werden eerst afspraken gemaakt over het te lopen traject. Het is de bedoeling dat de leden van beide verenigingen betrokken zijn bij de voorbereidingen van de fusie. De werkgroepen die de eerste verkennende besprekingen hebben gevoerd, zullen worden voortgezet; waar nodig zal een nieuwe werkgroep worden gecreëerd. Carlo en Chris zullen het fusieproces begeleiden als projectmanagers; zij zien toe op de tijdlijn en de vorderingen van de verschillende werkgroepen.

Voorafgaand aan de vergadering hadden we een lijst opgesteld van een veertigtal zaken waar de werkgroepen zich over moeten buigen. Natuurlijk moet er worden nagedacht over een nieuwe clubnaam en tenue. De teams, de trainers, scheidsrechters en andere zaken die betrekking hebben op onze belangrijkste activiteit, het korfbal, worden in kaart gebracht. Het aantal teams dat gaat deelnemen aan de zaalcompetitie moet in maart bekend gemaakt worden bij het KNKV. Daarnaast zijn er natuurlijk vele andere activiteiten, zoals het schoolkorfbal, kamp, de recreanten, etc., waar de best practices van beide verenigingen naast elkaar worden gezet. Ook heeft onze nieuwe accommodatie aandacht nodig, bijvoorbeeld de inrichting van ons nieuwe clubgebouw, de opslag van materiaal en aankleding van de buitenruimte (speeltuin, jeu de boules banen, buitenmeubilair).

ZKC’31 heeft afgelopen week de eerste helft van de veldcompetitie feestelijk uitgeluid. De thuiswedstrijden van ZKV en ZKC’31 tijdens de tweede helft van de veldcompetitie zullen op de nieuwe accommodatie van de nieuwe vereniging worden gespeeld.

Wij hebben er veel zin in en we hopen op jullie constructieve bijdrage in deze belangrijke fase voor onze beide verenigingen.

 

Tristan Draaisma & Lex Kaper.