Club 75

Wat is Club 75 ZKV?

Op dit moment bestaat Club 75 ZKV uit zo´n 60 leden die door middel van een jaarlijkse bijdrage van € 35,- ZKV steunen.

Uit wie bestaat Club 75 ZKV?

Voorzitter Anke Cluwen,
Penningmeester Ed Staats
Secretaris Gonnie Stange-Huitema

Wat is het doel van Club 75 ZKV ?

Het doel van Club 75 ZKV is financiële steun te verlenen t.b.v. bepaalde projecten, zoals bijvoorbeeld jeugdkampen, propaganda en andere bijzondere activiteiten.
Paar voorbeelden : financiële bijdrage voor de aanschaf van nieuwe kunststofpalen en manden, bankjes op het veld, bijdrage dak van De Kiep, bijdrage defibrillator, bijdrage geluidsinstallatie schoolkorfbal, balsponsor.

Hoe kunt u lid worden van Club 75 ZKV?

U kunt lid worden door jaarlijks € 35,– over te maken op girorekening IBAN NL41INGB0000163988 t.n.v. Club 75 ZKV

1x per jaar of 1x in de 2 jaar organiseren wij een gezellige avond voor onze leden.