Contributies & Reiskosten

Contributie

De contributie wordt ieder kwartaal geïnd per automatische incasso. Voor betaling per acceptgiro geldt een toeslag van €2,50.

Contributiebedragen met ingang van 1 juli 2021 per kwartaal

boomer 3,00
kangoeroe 12,00
pupil 30,50
aspirant 35,00
junior 46,50
jonge senior 60,00
senior 69,50
rustend lid 21,50
algemeen reserve 33,50

*Bovenstaande bedragen zijn allen inclusief reisgeld.

Reiskosten

Voor elke ploeg die buiten de Zaanstreek speelt, kan de chauffeur reiskosten declareren.
Per ploeg geldt dat voor 3 auto’s.

Geef aan email reiskosten@zkvzaandam.nl de ploeg, de uitwedstrijd, je naam en IBAN-nummer door.
Aan het eind van de eerste helft veld, zaalcompetitie of 2e helft veld worden de kosten uitbetaald.