TC

Een greep uit de taken van de TC:

  • Opstellen van een meerjarenplan TC, monitoren van de voortgang en actualiseren van dit plan.
  • Samenstellen van de teams, eventueel i.o.m. trainers/coaches.
  • Communicatie met KNKV over bovengenoemde teams.
  • Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers.
  • Begeleiden van trainers, teambegeleiders, medische staf en/of als klankbord fungeren.
  • Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, spelers/trainers en bestuur.

Mocht er iets zijn waarvan je denkt dat het voor ons belangrijk is, dan horen wij dat graag. Je kunt ons daarvoor bereiken via: TC@zkvzaandam.nl of door één van ons aan te spreken bij de club.
Omdat we qua samenstelling iets zijn veranderd, stellen we ons graag even voor:

Sanne Mensink: Na meerder jaren actief te zijn geweest als spelend lid zit ik sinds een aantal jaren in de TC. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de senioren leden met plezier in het veld staan en zich gehoord voelen binnen ZKV. Vanaf heden ben ik het aanspreekpunt voor de spelers van het 4de.

Sander van der Straten: inmiddels speel ik alweer een aantal jaren in de selectie bij ZKV. Daarnaast ben ik ongeveer 1,5 jaar geleden met Chris Kaper bezig een aantal organisatieveranderingen bij ZKV te begeleiden. Los van dit meer tijdelijke traject is het leuk om structureel in een commissie bij te dragen aan de club, vandaar mijn rol in de TC met Margje, Sanne en Karin. Vanaf heden als aanspreekpunt voor het derde.

Margje Kamphuis: Na 20 jaar actief bij ZKV op het korfbalveld te zijn geweest, nu actief in de TC. Ik ben de voorzitter van de TC en zal daarom goed contact hebben met het bestuur. Daarnaast ben ik ook aanspreekpunt voor de spelers van het 1ste en 2de.