PR & Media

Protocol Communicatie en Media ZKV Zaandam

November 2016

Binnen ZKV zijn diverse personen bezig met allerlei middelen om bekendheid binnen en buiten de club te verkrijgen. De diversiteit is enorm en dit komt niet altijd ten goede van de club. Daarom hebben wij een protocol opgesteld om dit alles beter te stroomlijnen.

Clubblad

Hiervoor is een aparte redactie. Zij maken het clubblad en kijken kritisch naar wat erin komt.

Stukken hiervoor dienen uiterlijk de zondag voordat het krantje gemaakt wordt ingestuurd te worden. Dit kan via clubblad@zkvzaandam.nl

Krantenartikelen

De Commissie PR en Communicatie verzorgt het contact met de kranten. Bestuur kan ook stukjes inzenden, maar altijd in overleg met de commissie.
De PR en Communicatie commissie verzorgt het contact met de kranten. Bij de commissie kunnen ook stukken ingestuurd worden om in de krant te plaatsen.

Website

De commissie PR en Communicatie beheert de website. Foto’s en stukjes kunnen aangeleverd worden via pr@zkvzaandam.nl

Facebook

De facebook van ZKV wordt beheerd door de Commissie PR en Communicatie.
Alle andere beheerders worden verwijderd.
Artikelen voor facebook ZKV kunnen aangeleverd worden via het mailadres pr@zkvzaandam.nl

Twitter

De commissie PR en Communicatie beheert het twitteraccount.

Algemene richtlijnen

  • De stukken kunnen gestuurd worden naar pr@zkvzaandam.nl
  • In de mail dient vermeld te worden of het bestemd is voor de website, voor facebook of voor beide
  • Mochten er foto’s meegeleverd worden met het stuk dan moeten deze van voldoende resolutie zijn. Mocht dit niet het geval zijn wordt u daarvan op de hoogte gebracht
  • Stukken die voor 13:00 uur zijn aangeleverd, worden dezelfde dag nog geplaatst
    Alles na 13.00 wordt over het algemeen pas de volgende dag geplaatst.
  • Als het stuk op een bepaalde datum of om een bepaalde tijd geplaatst moet worden kan dit in overleg met de commissie PR en Communicatie.