Gewijzigde trainingstijden bij de jeugd

Dinsdag:
18:00 – 19:00   Kangoeroes + F
18:45 – 19:45   C1
19:15 – 20:15   A2
20:30 – 22:00   1 & 2
Donderdag:
18:00 – 19:00     D1/2 + E
19:15 – 20:15     B1/2
19:45 – 20:45     A1
21:00 – 22:00     3 & 4

Kaperiolen 1 mei 2020

Met de aankondiging dat het sporten weer mogelijk wordt, ging er een zucht van verlichting door de vereniging. Met de nodige voorzorgsmaatregelen mag er weer getraind worden, sporten in wedstrijdverband is voorlopig nog niet toegestaan. Zoals het er nu naar uitziet, zal in september de competitie weer van start gaan. Voor de kinderen tot twaalf jaar geldt de 1.5m regel niet. Die kunnen op dezelfde manier trainen zoals zij dat gewend waren. Voor oudere kinderen, en inmiddels dus ook de volwassenen, moet de 1.5m regel wel toegepast worden. Alhoewel er tegenwoordig niet veel meer voor verdedigd schieten gefloten wordt, is de 1.5m regel natuurlijk wel een probleem voor het korfballen in partij vorm. Ik zag afgelopen week verdedigers met een tennisracket verdedigen en gekleurde pionnen op de juiste afstand rond de korf, zoals u begrijpt creatieve oplossingen alom.

Vorige week was de eerste training voor de D pupillen. De ouders zetten de kinderen bij de parkeerplaats af en we gebruiken de ingang bij buren en ons bruggetje om het terrein te verlaten. De kantine blijft gesloten en naast de trainer is er een kaderlid om er op toe te zien op het naleven van de regels. Alleen voor de jongsten mogen de ouders ook op het veld, op gepaste afstand van elkaar. Inmiddels zijn alle ploegen in training, met een aangepast trainingsschema zodat het verkeer van en naar het veld in goede banen wordt geleid. Voor en na de training de handen desinfecteren, ook de palen en de ballen worden regelmatig ontsmet. Deze week gaan ook de senioren weer van start. Prettig om weer sportieve activiteit op ons veld te zien, net als de vrolijke gezichten van de kinderen.

Zoals premier Mark Rutte zei, is het de bedoeling dat alle kinderen gaan sporten, niet alleen de leden van de sportverenigingen. Als je dus een vriendje of vriendinnetje hebt dat ook eens wil korfballen, laat dat weten aan je trainer, en dan kan hij of zij uitvinden of korfbal wat voor hem of haar is.

Wat de gevolgen zijn van de corona crisis voor de bouw van het zwembad en de herinrichting van het sportpark is onduidelijk. In overleg met de kampleiding is besloten om het ZKV kamp dit jaar niet door te laten gaan. Dat is natuurlijk jammer, maar ook logisch. We gaan er van uit dat we volgend jaar wel weer met zijn allen op kamp kunnen.

Lex Kaper.

Jane Schanzleh kiest voor ZKV

De TC en coach Monne Jonker zijn blij te kunnen melden dat Jane Schanzleh ervoor heeft gekozen om bij ZKV te komen korfballen. Jane zal de selectie komen versterken.

Jane is 24 jaar, woont in Oostzaan en is begonnen met korfballen bij OKV. De afgelopen drie jaar heeft ze bij WKV Roda in het eerste gespeeld.

We kijken uit naar de komst van Jane en wensen haar veel plezier en succes!

Bart van Eekeren kiest voor ZKV

De TC en coach Monne Jonker zijn blij te kunnen melden dat Bart van Eekeren ervoor heeft gekozen om bij ZKV te komen korfballen. Bart zal de selectie komen versterken.

Met zijn 26 jaar heeft hij al veel ervaring opgedaan bij de selectie en de laatste jaren in het 3e van KZ. Hij is zijn korfbalcarrière begonnen bij Zaandam Zuid.

We kijken uit naar de komst van Bart en wensen hem veel plezier en succes!

Veilig korfballen bij ZKV doen we samen

YESSS…we mogen weer, na weken niet gekorfbald te hebben is vorige week duidelijk geworden dat de jeugd weer mag gaan sporten. Super goed nieuws want van enkel thuis zitten worden we ook niet gelukkig.

Er zijn echter wel richtlijnen waar we ons aan moeten houden en we moeten met elkaar kijken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Om deze reden starten deze week eerst de D-tjes, als dit goed verloopt gaan volgende week de kangoeroes, de F-tjes en E-tjes weer het veld op.  Het streven is om de week daarna de C, B en A weer welkom te heten tijdens een training. Deze laatste groepen moeten 1,5 meter afstand houden we zijn met elkaar in gesprek hoe we dit het beste kunnen gaan vormgeven. We zullen alle teams via de trainers informeren over wanneer de teams weer kunnen  gaan starten.

Veilig korfballen doen we samen, lees hieronder de huidige richtlijnen, voor de C, B en A zullen er nog richtlijnen bijkomen.

Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook !!

Hieronder uiteraard de basisregels van het RIVM, zoals ook voorgeschreven door het NOC-NSF:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Om te zorgen dat we veilig kunnen sporten binnen onze korfbalvereniging zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

 • We gebruiken voor toegang tot het ZKV-complex de brug van de buren (de voetbalclub), bij het verlaten van het complex gebeurt dit via onze eigen brug.
 • De kantine en de kleedkamers zijn gesloten ook tijdens de trainingen; toiletten zijn alleen beschikbaar in uiterste nood, en er mag maar 1 persoon tegelijk naar binnen.
 • Bij het betreden en verlaten van het sportveld is het desinfecteren van de handen verplicht; de club zorgt voor de aanwezigheid van desinfectiegel.
 • Per korfbal(ster) jonger dan 6 jaar die komt trainen mag 1 ouder/verzorger aanwezig zijn op het sportcomplex maar ouders dienen wel 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Voor de overige teams mogen enkel de spelers zelf het complex op; ouders/verzorgers mogen niet de brug over, dit om te voorkomen dat er te veel mensen op het sportcomplex aanwezig zijn.
 • Iedereen dient alleen naar het veld te komen en weer alleen naar huis te gaan, niet in groepjes en zeker niet blijven hangen

Enkele tips voor de kinderen:

 • Ga vóór de training thuis naar de wc
 • Neem je eigen gevulde fles/bidon van huis mee; bidons of flessen mogen niet gedeeld worden
 • Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de training, en verlaat het terrein direct ná de training

Bij vragen kan er contact met ons worden opgenomen via de mail jtc@zkvzaandam.nl of eventueel via de trainer.

JTC Rick, Laura, Bram, Karin en Bart

Bericht van de Kampleiding

Lieve kampgangers!

Het zat er al een beetje aan te komen…

Helaas hebben wij voor jullie een niet zo leuke mededeling.
De kampleiding heeft samen met het bestuur van ZKV besloten het ZKV-kamp dit jaar niet door te laten gaan. Kamp draait om de gezelligheid, samenwerken en ontspanning. Vanwege het corona virus kunnen wij jullie niet hét kamp bieden wat wij graag zouden willen. Wij zijn van mening dat het niet haalbaar is om een week lang 1,5 meter afstand van elkaar te houden in bijvoorbeeld de eetzaal, tijdens de feestjes en spellen.

Maar niet getreurd… volgend jaar is het kamp er gewoon weer! En natuurlijk gaan wij ervoor zorgen dat het volgend jaar dubbel zo leuk gaat worden.

Groetjes,
De kampleiding

 

Bericht van het Bestuur n.a.v. aankondiging 21 april

Het bestuur van ZKV heeft kennis genomen van de kabinetsmaatregelen van 21 april. Het kabinet heeft onder andere aangegeven dat trainingen voor jeugd weer (deels) kunnen worden opgepakt vanaf 29 april.
Het bestuur is momenteel met het JTC aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn die wij kunnen gaan bieden voor onze jeugd. Zodra een en ander duidelijk is zullen we zo snel mogelijk communiceren hoe wij dit vanuit ZKV willen gaan aanpakken.

Kaperiolen 20 april 2020

Het KNKV heeft besloten dat de huidige stand in de zaalcompetitie wordt gebruikt voor de promotie- en degradatieregeling. Het gevolg is dat ons eerste kampioen is en in de zaal promoveert naar de Overgangsklasse. Een mooie afsluiting bij ZKV voor trainer/coach Roy Gruijs, hoewel die graag, net als het eerste, door winst op de concurrentie kampioen had geworden. Johan Bruins heeft, namens ZKV en via de bloemenwinkel van zijn dochter (Patricia’s Bloemboetiek), de selectieleden thuis een bos bloemen bezorgd. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat we voor de zomer begint nog een gelegenheid hebben om het kampioenschap te vieren en afscheid te nemen van Roy.

Onze jeugdvoorzitter Bart Nieuwenhuizen had in de vorige ZKV-er al melding gemaakt van het kampioenschap van de C1; namens het Bestuur ook van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap!

Op het veld staat het eerste ook bovenaan, maar de veldcompetitie zal aanstaand seizoen opnieuw worden gespeeld. Het KNKV speelt met de gedachte om in de zaal een tussenklasse in te voeren (een poule van tien ploegen tussen de Korfbal League en de Hoofdklasse). De consequentie zou zijn dat er in de standaardklassen wedstrijdsport (behalve wellicht uit de Korfbal League) geen degradanten zijn. Als deze tussenklasse er komt, blijft zij in ieder geval twee seizoenen bestaan en wordt volgend jaar geëvalueerd.

Ondertussen blijkt het corona virus ook een aantal ZKV-ers te hebben bereikt. Ik verwijs u naar de ziekenboeg verderop in het clubblad voor meer informatie. ZKV wenst hen, en ook diegenen waarvan wij niet op de hoogte zijn, beterschap en een spoedig herstel.

De schoolkorfbalcommissie heeft inmiddels besloten dat het schoolkorfbaltoernooi in juni niet kan plaats vinden. Er wordt nagedacht over een alternatieve opzet van het toernooi voor of na de zomer. Het is onwaarschijnlijk dat in juni een toernooi van deze omvang überhaupt mag worden georganiseerd; daarnaast zitten de basisscholen er ook niet op te wachten, als de kinderen dan hopelijk weer naar school kunnen gaan.

Voor de eindexamenkandidaten is de uitslag binnenkort bekend; geen schriftelijk examen dit jaar en ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal geslaagd zijn. En wat te doen in die maanden voordat het nieuwe schooljaar weer begint? Nog niet zo lang geleden was binnen achter de computer een door de schoolgangers zelf gewenst scenario, nu vinden de ouders dat ook niet zo’n slecht plan.

We horen deze week of de door de regering afgekondigde maatregelen rondom corona worden gehandhaafd of afgeschaald. Iedereen hoopt dat de kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen; ondertussen willen we natuurlijk niet dat het corona virus weer om zich heen grijpt. Het is geen eenvoudige afweging, zeker niet vanwege de kwetsbare ouderen en de mensen die intensieve hulp nodig hebben. Ik kan mij voorstellen dat de beperkingen voor (gezonde) mensen jonger dan 45 jaar binnenkort kunnen worden opgeheven. Ook is inmiddels duidelijk dat het niet verstandig is om met veel mensen in een beperkte ruimte te bivakkeren (de rijen voor de skiliften en de après-ski tijdens de wintersport, het verlaten van de tribunes na voetbalwedstrijden, carnaval, etc.). We wachten het thuis maar weer even af.

Lex Kaper.

Daan Horak in de krant

Onze eigen Daan Horak staat in de krant en vertelt over hoe de huidige omstandigheden invloed hebben op zijn eigen bedrijven en korfbal.